Zákon o autorských poplatcích

Od 10.11.2006 vstoupila v platnost vyhláška 488/2006 Sb, upravující odměny autorům za prodej zboží, podléhající zpoplatnění dle autorského zákona. Poplatky budou uvedeny u veškerého zboží, na které se autorské odměny vztahují jako samostatná položka.

Ceník autorských poplatků:

§1
(1) Odměna z tiskárny s inkoustovou technologií tisku, umožňující zhotovení tiskové rozmnoženiny z jiného než tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez daně z přidané hodnoty

 1. a) do 2 000 Kč - 45,00 Kč
 2. b) nad 2 000 Kč do 6 000 Kč - 120,00 Kč
 3. c) nad 6 000 Kč do 10 000 Kč - 240,00 Kč
 4. d) nad 10 000 Kč do 20 000 Kč - 450,00 Kč
 5. e) nad 20 000 Kč - 900,00 Kč

(2) Odměna z tiskárny s jinou než inkoustovou technologií tisku, umožňující zhotovení tiskové rozmnoženiny z jiného než tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez daně z přidané hodnoty

 1. a) do 5000 Kč - 120,00 Kč
 2. b) nad 5 000 Kč do 10 000 Kč - 225,00 Kč
 3. c) nad 10 000 Kč do 20 000 Kč - 450,00 Kč
 4. d) nad 20 000 Kč do 40 000 Kč - 900,00 Kč
 5. e) nad 40 000 Kč do 70 000 Kč - 1 650,00 Kč
 6. f) nad 70 000 Kč do 100 000 Kč - 2 560,00 Kč
 7. g) nad 100 000 Kč do 150 000 Kč - 3 570,00 Kč
 8. h) nad 150 000 Kč do 200 000 Kč - 5 250,00 Kč
 9. i) nad 200 000 Kč - 6 750,00 Kč

§ 2
Odměna z kopírovacího přístroje, který neumožňuje zhotovení jiné než tiskové rozmnoženiny z tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez daně z přidané hodnoty

 1. a) do 2 500 Kč - 120,00 Kč
 2. b) nad 2 500 Kč do 5 000 Kč - 240,00 Kč
 3. c) nad 5 000 Kč do 10 000 Kč - 450,00 Kč
 4. d) nad 10 000 Kč do 20 000 Kč - 900,00 Kč
 5. e) nad 20 000 Kč do 40 000 Kč - 1 800,00 Kč
 6. f) nad 40 000 Kč do 70 000 Kč - 3 300,00 Kč
 7. g) nad 70 000 Kč do 100 000 Kč - 5 100,00 Kč
 8. h) nad 100 000 Kč do 150 000 Kč - 7 500,00 Kč
 9. i) nad 150 000 Kč do 200 000 Kč - 10 500,00 Kč
 10. j) nad 200 000 Kč - 13 500,00 Kč

§ 3
Vícefunkční přístroj, který umožňuje zhotovení tiskové rozmnoženiny oběma způsoby uvedenými v § 1 a v § 2 se zpoplatňuje stejně jako přístroje uvedené v § 2.
Nenahrané nosiče záznamů a výše paušální odměny

§ 4
(1) Odměna z nenahraného analogového nosiče zvukových záznamů činí u nosiče

 1. a) s délkou záznamu do 60 minut - 1,50 Kč
 2. b) s délkou záznamu nad 60 minut - 2,00 Kč

(2) Odměna z nenahraného analogového nosiče zvukově obrazových záznamů činí u nosiče

 1. a) s délkou záznamu do 180 minut - 3,00 Kč
 2. b) s délkou záznamu nad 180 minut - 4,00 Kč

§ 5
(1) Odměna z nenahraných optických nosičů činí v případě

 1. a) CD všech formátů bez možnosti přepisování - 0,40 Kč
 2. b) CD všech formátů s možností přepisování - 2,00 Kč
 3. c) DVD všech formátů bez možnosti přepisování - 1,00 Kč
 4. d) DVD všech formátů s možností přepisování - 5,00 Kč
 5. e) minidisku - 4,00 Kč

(2) Z nezabudovatelného paměťového média a z paměťového média zabudovaného nebo zabudovatelného do přístroje, pokud toto médium není zpoplatněno v rámci zpoplatnění přístroje podle § 6, se platí odměna 6 Kč za každých započatých 512 MB kapacity.

(3) Z pevného disku nezabudovatelného do osobního počítače se platí odměna 10 Kč za každých započatých 40 GB kapacity.

Filtery